Linked In
Tomáš Sedliský Finanční informace
& jejich maximální
využití ve Váš prospěch
Tomáš Sedliský

Již více jak 12 let podnikám v oboru, kde hlavní komoditou jsou finanční informace, které následně využívám ve prospěch klientů. V dnešní uspěchané době mají informace zásadní vliv na životy lidí a to zejména pokud se jedná o informaci finanční. Pokud mají lidé tyto informace včas a dokáží s nimi správně pracovat, mohou tím získat nebo rozšířit svůj majetek a následně si ho chránit. Bez této informace mohou lidé o majetek rychle přijít. Jedním z paradoxů je, že ačkoliv lidé vydělávají stále víc peněz, bez těchto informací jich mají stále nedostatek. Druhým paradoxem je, že v době pokročilých technologií a chytrých telefonů je přístup k informacím velmi snadný, bohužel tyto informace jsou neúplné a hlavně postrádají „návod k použití v praxi“.

Dnes

Dnes se věnuji hlavně vzdělávání a dalším projektům. Často mluvím s lidmi, kteří chtějí podnikat a do budoucna mít více času a peněz. Díky tomuto vzdělání se jim podniká lépe a na své začátky v podnikání si nemusí půjčovat. Často vidím, jak se novým podnikatelům změní život a jsou šťastnější. Díky tomu jsou schopni pozitivně ovlivňovat a motivovat i svět kolem sebe. I nadále však část svého času věnuji hledáním nejvhodnějších řešení a příležitostí pro lidi v různých životních situacích.

Dlouhodobý cíl

Díky informacím a dlouhodobým osobním vztahům s lidmi, propojuji různé profese a služby mých klientů s těmi, kteří je potřebují. Vytvářím tak kolem sebe prostředí profesionálů z různých oborů, kteří se pak navzájem doporučují dál. Tento okruh spokojených lidí neustále roste. Pro účastníky této skupiny je zajištěna stabilita a neustálý odbyt jejich činnosti, kde je kladen důraz na kvalitu a rozumnou cenu. Věřím, že se díky tomu zmenší skupina lidí, která preferuje maximální výnos pro sebe bez ohledu na to, že druhého poškodí.

Hodnoty

Informace

Informace jsou základem pro dlouhodobou a kvalitní spolupráci. Často potřebuji hodně informací od klientů, aby mohli dostat konkrétní reálné možnosti ke splnění svých přání a snů. Diskrétnost je samozřejmostí.

Upřímnost

Klienti slyší věci bez obalu. Hlavní je, aby klient věděl o všech reálných možnostech a mohl se rozhodnout, jaká cesta je nejpřijatelnější. Občas i to nejméně populární řešení bývá nakonec nejlepší, ale rozhodnutí je vždy na klientovi. Pokud něco nevím, zjistím a ověřím, než se klient rozhodne.

Dlouhodobost a opora

Péče o klienty je celoživotně ať skrze mne, nebo mé skvělé kolegy. Důvěra a otevřenost je důležitá pro dlouhodobou spolupráci, která lidem šetří peníze, čas a mírní stres. Být s lidmi když se daří, je krásné, ale ještě důležitější je, být jim oporou v dobách když se nedaří, nebo když propukne zmatek díky informacím z medií, které bývají často neúplné.

Nezávislost

Nejsme závislý na finančních institucích a proto se mohu věnovat více tomu, co komu vyhovuje a jaké z toho bude mít výhody.

Servis a následná péče

Portfolio klientů se neustále mění podle toho, jak se mění jejich životní situace, příjmy, přání a jaké se dějí změny na trhu. Myšlenka „vše již mám a nepotřebuji nic měnit“ je mylná. Dlouhodobý následný servis je mnohem důležitější, protože se trh mění a každé 2 až 3 roky jsou zásadní změny. Tyto změny přinášejí lidem příležitost vydělat nebo ušetřit tisíce korun. Díky následné péči se o nich dozví, přizpůsobí stávající portfolio a těchto změn využijí.

Prevence

Čím dříve začneme pracovat s lidmi, kteří mají zájem poznat své možnosti, tím dříve jsou připraveni na většinu životních situací a mohou využít více příležitostí. Díky komplexním informacím se ke klientům dostávají zásadní informace včas. Naši nejmladší klienti jsou staří jen pár týdnů po narození a našemu nejstaršímu klientovi je 86 let. I v tomto věku jsme našli možnosti a využili jich. Díky tomu vím, že bez ohledu na věk, nyní je správný čas se začít vzdělávat a zajímat o své finance, které řeší téměř každou situací.

Srozumitelnost

Komunikaci přizpůsobím každému člověku na základě jeho znalostí a zkušeností díky jednoduchým příkladům.

Programy

Stabilizační program +420 604 968 937 info@stabilizacniprogram.cz

Certifikáty

Úvěry Úvěry Investice Investice Pojištění Pojištění Doplňkové penzijní spoření Doplňkové penzijní pojištění

Doporučuji

Advokátní kancelář Kock Flame Dance Maayadesign Rise and Shine

Napište mi

Kontakt

Tomáš Sedliský
Obchodní vedoucí

+420 604 968 937
tomas@tomassedlisky.cz
Praha

IČO: 71419641
Reg. u ČNB: 014 511 PPZ

Linked In
Kontakt